Nganhangvietnam.com.vn

Check domain nganhangvietnam.com.vn and view domain information

Updated at: 07/06/2022


Ranking in the world:

7,320,821

Views 74

Title Ngân hàng Việt Nam - Kiến thức về tài chính và ngân hàng
Description Ngân hàng Việt Nam là website chia sẻ cẩm nang chuyên chia sẻ kiến thức cần thiết về tài chính và ngân hàng. Webiste cung cấp kiến thức dành cho khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ n...
Keywords nganhangvietnam, ngân hàng việt nam
Image N/A
Ip address is N/A
https support There is support

Domain information

 • Domain: nganhangvietnam.com.vn
 • Registration date: 29-07-2021
 • Expiration date: 29-07-2022
 • Registrar name: Công ty TNHH PA Việt Nam
 • Registrant name: Trần Quốc Hùng
 • Name servers: ns1.dotvndns.vn ns2.dotvndns.vn ns3.dotvndns.vn nsbak.dotvndns.com
 • Header information

  • HTTP/1.1 200 OK
  • Server: nginx
  • Date: Mon, 06 Jun 2022 17:03:11 GMT
  • Content-Type: text/html; charset=UTF-8
  • Connection: close
  • Vary: Accept-Encoding
  • Vary: Accept-Encoding,User-Agent

  Domain information more

  {
  "domainName": "nganhangvietnam.com.vn",
  "existed": true,
  "issuedDate": {
  "year": 2021,
  "month": 7,
  "day": 29,
  "timezone": 420,
  "hour": 22,
  "minute": 42,
  "second": 13
  },
  "expiredDate": {
  "year": 2022,
  "month": 7,
  "day": 29,
  "timezone": 420,
  "hour": 22,
  "minute": 42,
  "second": 13
  },
  "registrarName": "Công ty TNHH PA Việt Nam",
  "registrantName": "Trần Quốc Hùng",
  "status": [
  "clientTransferProhibited"
  ],
  "nameServer": [
  {
  "name": "ns1.dotvndns.vn"
  },
  {
  "name": "ns2.dotvndns.vn"
  },
  {
  "name": "ns3.dotvndns.vn"
  },
  {
  "name": "nsbak.dotvndns.com"
  }
  ],
  "dnssec": "unsigned"
  }